Verbonden Léven

lucht en boom

suggesties voor persoonlijke verdieping

wat extra stilte-bezinning inbouwen in je eigen huis?
suggesties voor persoonlijke verdieping

van 6 t.e.m. 12 augustus (of wanneer je maar wil) op deze website!

Als je de verschillende teksten op deze website er op zou nalezen, zul je herkennen dat de Verbondenheid en het Léven-in-Vertrouwen dat wij hier proberen aan te moedigen, nogal eens in de buurt komen van de stilte. In de buurt, weliswaar. Ze vallen niet samen. Integendeel: dat Léven-in-Vertrouwen is er één dat zich net afspeelt midden in de dingen van alledag – en dat is lang niet altijd zo stil. Maar óm die Verbondenheid op het spoor te komen en te bewaren midden in de drukte, blijkt het regelmatig opzoeken van wat Stilte ‘Lévens-noodzakelijk’.

Chris en Wouter waren mede-begeleiders van een Stilte-retraite die voorzien was van 6 t.e.m. 12 augustus. De verstrengde corona-maatregelen maakten dit helaas onmogelijk. De begeleidersploeg vroeg of we iets konden aanreiken via onze website. Graag – uiteraard. En ondertussen willen we jullie allen er laten van meegenieten.
Je zou met die groep ‘Verbonden’ kunnen zijn door in diezelfde week ook wat extra stilte-bezinning in te bouwen. Maar natuurlijk kun je dat eigenlijk ook op om het even welk moment.

Eerst vind je een aantal suggesties om zo’n Stilte-bezinning thuis op te bouwen;
vervolgens vind je de tekst én een gezongen opname van Psalm 65, “Mijn stilte is mijn lof voor Jou”, en daarbij ook een overweging.
Dit kan een uitgangspunt zijn, aan het begin van je periode of elke dag.

Daarnaast vind je – zoals altijd op deze website – elke dag de tekst en een klein commentaar op het Evangelie van de dag. Wanneer je die ernstig ter harte neemt, zullen ze je al heel wat ‘voer’ leveren.
(Als je toch meer tijd hebt, vind je op de website uiteraard ook genoeg uitbreiding: andere Psalmen bij ‘Psalm van de maand’, andere Evangelie-commentaren bij ‘Archief Bijbel’, en nog diverse meditatieve teksten bij ‘Leven’; en van al deze dingen nóg meer bij ‘archief’.
Let wet: ‘hoeveelheid’ is nooit een maatstaf van ‘diepte’.)

een Stilte-bezinning thuis …

Het belangrijkste wat deze dagen zal te doen zijn, is … te kíezen.
Kies ervoor de tijd die je voor deze bezinning kunt voorzien, ook echt daarvoor te benutten.
Kies ervoor stilte te creëren.
Kies ervoor uitdrukkelijk tijd te nemen voor bezinning en overweging.

Zou dit dan al niet de mooiste vrucht zijn van gelijk welke bezinning dat die haar plaats vindt en doorgetrokken wordt in ons dagelijks leven?
Het geschenk dat je zult ontvangen voor je keuze is een ont-moet-ing met de Lévende G-d!