Verbonden Léven

bijbelcitaatDAGELIJKS BIJBELCITAAT

Heel wat mensen verlangen dagelijks in de Bijbel te lezen, maar om welke reden ook komen ze daar dikwijls niet toe.
Via e-mail kan u dagelijks, bij het krieken van de dag, een Bijbelcitaat ontvangen.
Vanuit deze e-mail kan u doorlinken naar de website waar u de ‘lezingen van de dag’ kan raadplegen volgens de katholieke liturgische kalender.
U vindt er ook een korte overweging op een vers uit de lezingen, plus een gebed.
Immers, bedoeling van het Woord is dat het ons in ontmoeting brengt met de Heer, opdat we zouden groeien in Gods liefde.
Vanuit de dagelijkse e-mail kan je ook doorlinken naar de ‘leestip van de dag’; een fris en opbouwend geluid uit Kerk of samenleving.

hilde

GEZONDHEID-WIJZER

Ik ben Hilde Ryckewaert, Consulent Natuurlijke Gezondheidszorg. In mijn GEZONDHEID-WIJZER praktijk help ik mensen op weg naar een betere gezondheid. De tools die ik gebruik zijn gezonde voeding en voedingssupplementen, kruiden en Bachbloesems, dieptemassage en voetreflexologie, relaxatie en gesprek. Op mijn GEZONDHEID-WIJZER website schrijf ik over deze holistische – en dus fysieke, emotionele, mentale én spirituele – aanpak van gezondheid.

hebreeuwsHEBREEUWS, BIJBELSE taal, levende taal

De cursus ‘Hebreeuws, Bijbelse taal, levende taal’ wordt georganiseerd door de Sint-Trudoabdij te Brugge en door Hof Zevenbergen te Ranst.
Op beide plaatsen zijn tot nu toe om de twee jaar nieuwe groepen gestart met de basiscursus.
Steeds meer ontdekt men hoe veelbetekenend de Bijbelse taal is en hoezeer vertalingen doorheen de tijd afbreuk hebben gedaan
aan de rijkdom en veelzijdigheid van de Bijbelse tekst. Je kunnen verdiepen in de oorspronkelijke tekst is dan ook voor velen een aantrekkelijke uitdaging.
De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om daarna vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep die de Bijbelverhalen leest vanuit de grondtekst.
Vanaf de eerste lessen kan men al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt. De cursus start bij het begin: de letters van ‘alef’ tot ‘tav’ leren lezen en schrijven.

leerke

HET LEERKE

“HET LEERKE biedt begeleiding en vorming als unieke opstap naar meer goesting naar BEZIELING in het leven en in je werk.
"SPELEN, LEREN EN VIEREN...." daar gaat het om.
In de speelse werkvormen leren mensen over zichzelf en elkaar, over de wereld en de zin ervan.
Elke vorming die we geven, persoonlijk of in groep, is interactief en gekruid met werkvormen vol spel die goesting geven en be-ziel-ing aanblazen.
Bibliodrama is hierbij een belangrijke invalshoek”