Verbonden Léven

Psalm 65

2   Mijn stilte is mijn lòf voor Jou,overweging Psalm
    God die in óns je wòonplaats hebt;
    mijn gelofte zal ik vervullen voor Jòu,
3   Jij die alle gebeden hóort.

     Tot Jou mag komen elke beperkte mèns,
4   met ál wat ik misdèed;
    mijn overtredingen zijn sterker dan mezèlf,
    maar Jij zult mij weer héel maken.

5   Gezegend wie Jij nodigt te nàderen
    en mag wónen in jouw vòorhof;
    zij zullen verzàdigd worden
    met het goede van jouw húis.

6   Ontzagwekkend geef Jij àntwoord,
    Gód die mijn verlòssing bent,
    hoop van de gehele wèreld,
    zelfs van de kusten ver over zée.

7   Jij grondvestte de bergen door jouw kràcht,
    omgórd met màcht;
8   Jij stilde het geraas van zeeën en gòlven,
     het tumult van de vólken.

9   De bewoners van de àarde
    staan vol ontzág voor jouw tèkenen;
    Jij doet hen jùbelen,
    van de ochtend tot de ávond.

10  Jij ziet om naar het land en bevlòeit het,
     Jij maakt het overvlóedig vrùchtbaar;
     jouw stroom gaat door de àkkers,
     zo bereid Jij ze voor de óogst.

11  Je doordrenkt de voren, effent de klùten,
     doorweekt ze met regen en zégent het zàad.
12  Jij kroont heel het jaar met jouw gòedheid,
     in jouw voetspoor is vrúchtbaarheid.

13  Velden en heubels vloeien òver;
14 de weiden kléden zich met vèe,
     de dalen tooien zich met gràan.
=  Ja, zij roepen en zingen van vréugde!

(Gezongen door zusters van St.-Trudoabdij, met citerbegeleiding)