Verbonden Léven

Lc.10,1-9 (18/10/2023)

1     Hierna stelde de heer nog tweeënzeventig anderen aan.
       Hij zond hen twee aan twee voor zich uit
       naar elke stad en plek waar hij zelf wilde komen.
2     Hij zei hen:
       “De oogst is wel overvloedig,
       maar arbeiders zijn er weinig.
       Vraag daarom aan de heer van de oogst
       dat hij arbeiders uitstuurt in zijn oogst.
3     Ga, maar let op!
       Ik zend jullie als lammeren midden de wolven.
4     Belaad je niet met een geldbuidel,
       niet met een reiszak, noch met sandalen.
       Groet niemand [uitgebreid] langs de weg.
5     In welk huis je ook onderdak krijgt,
       zeg eerst en vooral: “Vrede aan dit huis!”
6     Als daar een zoon van de vrede woont,
       dan zal jullie vrede op hem rusten.
       Zoniet, laat ze dan op jullie terugkeren.
7     Blijf in hetzelfde huis,
       eet en drink wat er is,
       want de arbeider is zijn loon waard.
       Verleg je niet van het ene huis naar het andere.
8     In iedere stad die jullie binnengaan
       en waar je ontvangen wordt:
       Eet wat jullie wordt voorgezet,
9     heel haar zieken
       en verkondig allen:
       “Het koninkrijk van God is jullie genaderd.”

Het evangelie van vandaag is het zelfde als enkele dagen geleden. (commentaar 5/10) Ik zoem dus even in op de h. Lucas. Volgens de traditie is hij de schrijver van het ‘Evangelie volgens Lucas’ en van het boek ’Handelingen van de apostelen’. Wie hij was, is niet met zekerheid bekend. Vermoedelijk werd Lucas geboren in Antiochië (Syrië). Hij kende Jezus niet persoonlijk. Hij behoorde ook niet tot zijn onmiddellijke leerlingenkring. Hij woonde niet in Palestina en sprak ook de taal van Jezus niet. Zijn informatie was tweede- of derdehands: hij deed een beroep op verhalen van anderen.
De mensen waaraan hij schreef hadden meestal een niet-joodse achtergrond, waren arm en werden geminacht in hun omgeving. Om hen moed te geven wees Lucas op de voorkeur van Jezus voor de armen, zwakke en lijdende mensen: Hij ‘wist’ dat Jezus ook hen zou redden en wilde deze overtuiging met hen delen.
Herkenbaar!? Ook wij hebben Jezus niet persoonlijk gekend. We leven niet in zijn land noch spreken we Jezus’ taal. We doen net als Lucas een beroep op verhalen van anderen enz.
Wat intrigeert ons in die Jezus? Waarvan zijn wij overtuigd en wat willen we graag delen met anderen? Begin maar alvast te schrijven!