Verbonden Léven

Lc.10,1-12 (5/10/2023)

     Hierna stelde de heer nog tweeënzeventig anderen aan.
       Hij zond hen twee aan twee voor zich uit
       naar elke stad en plek waar hij zelf wilde komen.
     Hij zei hen:
       “De oogst is wel overvloedig,
       maar arbeiders zijn er weinig.
       Vraag daarom aan de heer van de oogst
       dat hij arbeiders uitstuurt in zijn oogst.
     Ga, maar let op!
       Ik zend jullie als lammeren midden de wolven.
     Belaad je niet met een geldbuidel,
       niet met een reiszak, noch met sandalen.
       Groet niemand [uitgebreid] langs de weg.
     In welk huis je ook onderdak krijgt,
       zeg eerst en vooral: “Vrede aan dit huis!”
     Als daar een zoon van de vrede woont,
       dan zal jullie vrede op hem rusten.
       Zoniet, laat ze dan op jullie terugkeren.
     Blijf in hetzelfde huis,
       eet en drink wat er is,
       want de arbeider is zijn loon waard.
       Verleg je niet van het ene huis naar het andere.
     In iedere stad die jullie binnengaan
       en waar je ontvangen wordt:
       Eet wat jullie wordt voorgezet,
     heel haar zieken
       en verkondig allen:
       “Het koninkrijk van God is jullie genaderd.”
10     In iedere stad die jullie binnengaan
       en waar je niet ontvangen wordt:
       Ga weg en roep op haar pleinen:
11    “Zelfs het stof uit jullie stad dat aan ons kleeft,
       vegen wij van ons af, als getuigenis tegen jullie,
       maar weet niettemin:
       het koninkrijk van God is jullie genaderd.”
12     Ik zeg jullie:
       “Voor [de iconisch verdoemde stad] Sodom
       zal het op die dag draaglijker zijn
       dan voor die stad.

Jezus zendt zijn mensen twee aan twee; nooit alleen. Hij zendt ze naar waar hij zelf wilde komen. De leerlingen kiezen dus niet zelf waar ze gaan. Er is heel wat werk te verrichten, maar er was duidelijk een tekort aan medewerkers. Dat is nog steeds zo. Blijkbaar hoeven we niet zelf op zoek te gaan naar die medewerkers, maar is het een kwestie van ze te vragen. En dan mogen we erop vertrouwen dat G-d ze – ook op onze vraag – zal zenden.
Aan de medewerkers wordt gevraagd om alle ballast achter te laten en zich ervan bewust te zijn dat ze onderweg wel wat weerstand zullen tegenkomen. Gelukkig krijgen ze een toetssteen mee om op het spoor te komen of er al dan niet openheid is om te luisteren, nl. wens mensen G-ds vrede toe. Als de vrede ontvangen wordt, kan er verkondigd worden. Als ze niet ontvangen wordt, laat je dan niet van de wijs brengen en ga gewoon verder, maar niet zonder de mensen aldaar te laten weten waar ze voor kiezen, nl. een leven zonder G-d. Ze moeten weten dat G-ds Liefde voor iedereen bedoeld is. Hij biedt ze aan. Aan ieder de keuze om er al dan niet op in te gaan.