Verbonden Léven

Lc.4,38-44 (6/09/2023)

38    Nu stond hij op uit de plaats van samenkomst [synagoge]
       en ging binnen in het huis van Simon.
       De moeder van Simons vrouw was bevangen door hoge koorts
       en zij vroegen hem om haar heen.
39    Hij ging over haar heen gebogen staan
       en sprak de koorts streng toe.
       Die liet haar los
       en op hetzelfde ogenblik stond zij op en bediende hen.
40    Toen de zon onderging
       brachten de mensen al hun zieken met allerlei kwalen naar hem toe.
       Bij één-ieder van hen legde hij de handen op, wat hen genas.
41    Uit velen gingen ook demonen weg,
       die schreeuwden: “Jij bent de zoon van God!”
       Hij sprak hen streng toe en liet hen niet toe te spreken,
       omdat zij wisten dat hij de Gezalfde [Christos/Messias] was.
42    Toen het dag werd,
       trok hij weg naar een verlaten plaats.
       Een menigte mensen zocht hem.
       Ze kwamen naar hem en hielden hem tegen van hen weg te gaan.
43    Hij zei tegen hen:
       “Ik moet ook aan andere steden de bevrijdende boodschap verkondigen [euangellion] van het koningschap van God,
       want daartoe ben ik gezonden.
44    En hij ging verkondigen
       in de plaatsen van samenkomst van Judea.

Jezus beweegt zich heen en weer tussen de synagoge (G-ds rijk verkondigen), de mensen (G-ds rijk beleven) en eenzame plaatsen (stilte, tijd voor de eigen, persoonlijke relatie met G-d). Het zijn drie pijlers waarop hij zijn leven bouwt. Logisch dat mensen de diepte van leven voelen die van hem uitgaat en dat ze naar hem toe gaan met wat hen bezighoudt. Ze leggen het gebroken leven van hun medemens voor hem neer in de hoop en het vertrouwen dat hij het kan helen. En Jezus, hij ziet en voelt de zorgzaamheid van deze mensen. Het raakt hem. Het is voor hem geen optie om als onbewogen toeschouwer aan de kant te blijven. Hij komt in beweging en raakt hen aan, legt hen de handen op en verdrijft negatieve krachten uit hun leven. Zo kunnen ze bevrijd weer verder gaan.
Wie zou zo’n goddelijke mens niet bij zich willen houden?
Maar Jezus is niet vast te houden. Zijn roeping beperkt zich niet tot Kafarnaüm. Hij moet verdergaan. Hij wil zo graag dat álle mensen (ja ook wij) ervaren hoe bevrijdend het is om je te laten aan-raken door G-d.