Verbonden Léven

Lc.12,1-7 (20/10/2023)

1      Intussen was een ontelbare menigte samengestroomd
       die elkaar bijna verdrong.
       Maar hij begon eerst tegen zijn leerlingen te zeggen:
       “Neem jezelf in acht voor de gist van de Farizeeën.
       Deze is dubbelzinnig.
2     Maar niets wat nu verhuld is,
       zal niet onthuld worden,
       of wat verborgen is,
       zal niet bekend worden.
3     Al wat je in het duister hebt gezegd,
       zal in het licht worden gehoord,
       en al wat je binnenskamers in het oor hebt gefluisterd,
       zal van de daken worden verkondigd.
4      Ik zeg jullie, mijn vrienden:
       Wees niet bang
       voor wie het lichaam doden,
       maar daarna niets ergers kunnen doen.
5     Vrees veeleer hem die,
       nadat je bent gedood,
       de volmacht heeft
       in de [gehenna] te werpen.
6     Worden vijf mussen niet verkocht voor een paar centen?
       Toch is er niet één vergeten
       voor Gods Gelaat.
7      Zelfs de haren van jullie hoofd
       zijn alle geteld.
       Wees dus niet bang!
       Méér dan mussen zijn jullie gedragen!

Stel je even voor wat daar rond Jezus gebeurt. Een menigte stroomt toe en verdringt elkaar. Het moet daar een drukte van jewelste geweest zijn. Een massa volk komt om Jezus te zien en te horen, allen staan ze rondom hem te drummen … En toch neemt Jezus eerst de tijd om zijn leerlingen toe te spreken. Het moet belangrijk geweest zijn wat hij te zeggen had. Hij wil hun (en onze) focus scherp stellen. Hij neemt, midden alle drukte, de tijd om de juiste gerichtheid aan te wijzen, nl. leven in het licht, oprecht en authentiek leven, leven vanuit het besef dat wat je doet en zegt, gezien en gehoord zal worden. Hij waarschuwt hen voor hypocrisie, want net als zuurdesem kan een kleine hoeveelheid grote schade aanrichten.
Jezus weet dat dit lastig leven is, het gaat in tegen de mainstream van de maatschappij. Dus reden te meer om in alle drukte de tijd te nemen om je te focussen, je te richten op waar het om draait. Of om het met Jezus woorden te zeggen: “Neem jezelf in acht.” Je hoeft niet bang te zijn om dit te doen. Je bent immers gekend en geliefd.