Verbonden Léven

Lc.9,7-9 (28/09/2023)

7      Alles wat er door Jezus gebeurde
       kwam nu ter ore aan de tetrarch Herodes.
       Hij raakte hevig verontrust
       omdat door sommigen gezegd werd
       dat Johannes [de doper] was opgestaan uit de doden.
8      Sommigen zeiden dat Elia [de profeet die zou terugkeren] verschenen was,
       anderen dat een van de vroegere profeten was opgestaan.
9      Maar Herodes zei:
       “Johannes heb ik onthoofd.
       Wie is dat dan over wie ik zulke dingen hoor?”
       En hij zocht naar een mogelijkheid om hem te zien.

Herodes, de ‘koning van de Joden’, eigenlijk niet meer dan de loopjongen van de Romeinen. Hij zat op een erg wankele troon – en zijn gedachten wankelden mee: soms was hij bang voor Jezus, soms dan weer geboeid.
Ook al had hij andere mogelijkheden, uiteindelijk kiest hij toch telkens voor het behoud van zijn macht – voor de uiterlijkheid dus.
Wat had het kunnen worden als hij wél voor de innerlijkheid – en dus vóór Jezus’ boodschap en G-dsdroom – had gekozen?
Ik kan daarover speculeren, maar interessanter is mij de vraag te stellen wat het zou kunnen worden als ík níet kies voor de wankele macht en de uiterlijkheid, maar voor de ge-Grond-e innerlijkheid en de G-dsdroom!?