Verbonden Léven

Lc.16,9-15 (5/11/2022)

Ik zeg jullie: Maak voor jezelf vrienden uit de afgod van onge-recht-ig houvast [onrechtvaardige mammon = al datgene waar je onrechtmatig je vertrouwen op stelt], zodat ze, wanneer die verdwijnt, jullie verwelkomen in de eeuwige tenten.
Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote, en wie ongerechtig is in het kleinste, is ook ongerechtig in het grote.
Als jullie dan niet betrouwbaar blijken ten aanzien van de afgod van ongerechtig houvast, wie zou dan het waarachtige aan jullie toevertrouwen?!
En als jullie niet betrouwbaar blijken ten aanzien van andermans goed, wie zou jullie dan het onze geven?!
Geen enkele dienaar kan twee heren dienen. Want ofwel zal hij de ene haten en de ander liefhebben, ofwel de ene aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen én de afgod waar je op rekent.
Ook de farizeeën hoorden deze dingen en geldzuchtig als ze waren, lachten ze hem vierkant uit. Jezus zei tegen hen: “Jullie rechtvaardigen jezelf voor de ogen van de mensen, maar God kent jullie hart. Wat hoog staat bij de mensen, is een gruwel in de ogen van God.”

Jezus stelt in vraag hoe het gesteld is met onze betrouwbaarheid: “Als jullie niet betrouwbaar blijken ten aanzien van de afgod van ongerechtig houvast, wie zou dan het waarachtige aan jullie toevertrouwen?!” Als je al niet betrouwbaar met geld/eigendom kunt omgaan, hoe zou je dan met werkelijk belangrijke dingen betrouwbaar om kunnen gaan?
Écht betrouwbaar zijn is (in G-ds ogen) een levenshouding die altijd en overal aanwezig zal zijn, of niet zal zijn. Ze wordt niet bepaald door diegene of datgene waaraan je trouw bent. Niet het voorwerp waarop je handelingen slaan (geld, belangrijker dingen, klein/groot) maakt het verschil uit, wél de houding die je aanneemt: betrouwbaar of niet. Om de lijn van de betrouwbaarheid te volgen, kan ik ervoor kiezen mij te laten leiden door Jezus.