Verbonden Léven

1Joh.3,16-24 (3/01/2022)

Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.
Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Wellicht nergens beter dan hier staat zo beknopt, maar krachtig en volledig verwoord waar Liefde in Christelijke betekenis over gaat. Liefde is …
Het begint ermee dat G-d zíjn Liefde aan ons heeft gegeven! Dat is de bron van alles. En het was een verregaande Liefde, zó ver dat Jezus zijn eigen leven voor ons/aan ons gaf.
Een logisch vervolg zou de vraag zijn hoe wij hém dan liefhebben. Verbinden wij ons harts-tochtelijk aan hem? Stroomt onze wederliefde even rijkelijk? Merkwaardig genoeg komt deze vraag bij Johannes pas op de derde plaats aan bod, niet op de tweede. (Of nog preciezer: de vierde plaats, want ertussen komt nóg eens Góds Liefde: in zijn barmhartigheid – “God is groter dan ons hart.”)
Op de tweede plaats, als éérste antwoord op G-ds Liefde voor ons, staat de Liefde voor onze ‘broeders en zusters’! “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” – Daad-werkelijk dus, zoals wij hier vaak schrijven. Liefde is geen ‘idee’ – laat staan een romantisch idee. Liefde is een levensstijl – de stijl van wie wandelt in het spoor van Jezus …

Evangelie van de dag