Verbonden Léven

Psalmen4

Psalm 131

Kunstwerk als verwerking van de Psalm gemaakt door Elly Mondelaers

 

Het doorbreken van Licht doorheen de duisternis – wat G-d ons belóóft, gebeurt niet met groot machtsvertoon of spektakel.
Er wordt een kind geboren. Bijna onooglijk, uiterst kwetsbaar, zó aan voorbij te gaan ware het niet dat het de Toekomst heeft
terwijl het rust en groeit in het Vertrouwen.

Psalm 131

Antifoon:  In vertrouwen leg ik mij in Jou, Hoop. Toekomst weze(n) nu geboren

Niet hoog mijn hart, mijn God,
niet minachtend mijn oog,
niet meet ik mij aan
wat te groot is voor mij.

Neen, bedaard en verstild
is mijn wezen in Jou,
als een kind in veilige armen
zo is mijn wezen in Jou.

Hier ben ik
- volk van God, kom met mij! -
heb hoop en vertrouwen,
nu en tot altijd!

  

(Gezongen door zusters van de St.-Trudoabdij, met citerbegeleiding)