Verbonden Léven

IMG 9300 3

om een G-d die komen zál

                   

wat extra bezinningstijd inbouwen tijdens de Advent?
suggesties voor persoonlijke verdieping

van 29 nov. (1ste zondag van de Advent) t.e.m. 25 december (Kerstdag) op deze website!

Advent is níet ‘wachten’; Advent is ‘bereiden’: overgangstijd tot arbeidstijd maken, op het moment zelf vaak onduidelijk wat het zal worden, maar onmisbare voorwaarde voor een nieuwe vruchtbare tijd!
En ‘bereiden’ is een actief gebeuren … van het hart …
Hiervoor willen we je hier wat bouwsteentjes aanreiken: het bouwen zelf is aan jou!

Hieronder vind je een aantal eenvoudige suggesties om zo’n kleine bezinning thuis op te bouwen.
Vervolgens vind je de tekst én een gezongen opname van een bijzondere ‘Adventspsalm’: Psalm 131
Daarnaast vind je – zoals altijd op deze website – elke dag de tekst en een klein commentaar op het Evangelie van de dag. Wanneer je die ernstig ter harte neemt, zullen ze je al heel wat ‘voer’ leveren. Ook kan je een impressie lezen rond Kerstdag 2020

Dit zijn enkele ‘losse’ elementen. We hebben ze ook voor jou samen gezet in het geheel van een gebedsmoment of de printversie (bij rectoversie afprinten draaien langs korte zijde)

(Als je meer tijd hebt/meer ‘voer’ wenst, vind je op de website ook uitbreiding: andere Psalmen bij ‘Psalm van de maand’ en bij ‘archief psalmen'; meditatieve teksten bij Leven’ (tegen15 december ook een tekst over Advent en Kerst Vieren)  en bij 'archief Leven' )

praktische suggesties voor zo’n Adventsbezinning thuis …

Het belangrijkste wat zal te doen zijn, is … te kíezen.
Kies ervoor de tijd die je voor deze bezinning kunt voorzien, ook echt daarvoor te benutten.
Kies ervoor stilte te creëren.

Het zal je zeker helpen als je met jezelf (en wellicht ook met eventueel aanwezige huisgenoten) de nodige afspraken maakt rond een tijd van stilte in huis (en dat ze jou gerust laten).
Creëer een mooi en comfortabel plekje in huis waar je vanzelf verstilt: een kruis, kaars, beeld, afbeelding, … een Advents’krans’ (kan en mag creatief!) …
Psalm 131 en de andere aangereikte of gevonden teksten kunnen je leidraad zijn, samen met veel stilte.
Je kunt ook een geestelijk dagboek bijhouden. Dat hoeft niet ingewikkeld of ‘literair’ te zijn; alleen jóuw woorden, ook de stamelende. Noteer iets van wat jouw meditatie bij de Evangelietekst opriepen.