Verbonden Léven

Mt.25,1-13 (1/09/2023)

1      Dan zal het koninkrijk der hemelen te vergelijken zijn
       met tien meisjes die hun lampen namen
       en er op uit trokken, de bruidegom tegemoet.
2      Vijf van hen waren dwaas, de vijf andere wijs.
3      De dwaze namen wel hun lampen mee,
       maar geen olie,
4      terwijl de wijzen samen met hun lampen
       ook olie in hun kruiken meenamen.
5      Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
       vielen ze allen in slaap.
6      Maar midden in de nacht klonk er geroep:
       “Kijk! De bruidegom komt! Trek hem tegemoet.”
7      Toen stonden alle meisjes op
       en brachten hun lampen in orde.
8      De dwazen zeiden tegen de wijzen:
       “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”
9      Maar de wijzen antwoordden:
       “Best niet, er zal immers niet voldoende zijn
       voor ons en jullie samen.
       Ga liever naar de verkopers en koop er voor jezelf.”
10    Terwijl ze weg waren om olie te kopen,
       kwam de bruidegom aan,
       en wie bereid was [klaargemaakt én bereidwillig]
       ging met hem naar binnen naar het bruiloftsfeest
       en de deur werd gesloten.
11    Later kwamen ook de andere meisjes aan
       en zeiden: “Heer, heer, doe open voor ons!”
12    Maar hij antwoordde:
       “Ik zeg jullie naar waarheid: Ik ken jullie niet.”
13    Wees dus wakker!
       Want je kent dag noch uur.

1 september. Velen van ons hebben niet zo veel (meer) te maken met de school, maar het kan geen kwaad om even opnieuw op de schoolbanken van het Christelijk leven te gaan zitten. En staan we daar veel verder mee dan het eerste leerjaar?
Wellicht zijn wij allemaal zoals die 10 meisjes die maar al te graag eraan beginnen, uitziend naar iets boeiends, bijna als naar een feest. Maar hoe ziet ons vervolg eruit? We zullen natuurlijk niet graag zeggen dat we bij de ‘dwaze 5’ behoren, maar durven we dat wél zeggen van de ‘5 wijze’?
Hoe gretig zit ik op de schoolbanken van mijn geloof om mij te laten vervullen van goddelijke olie/zalving (chrisma/messiah!)? Hoe ontvankelijk ben ik voor de komende Bruidegom? Ben ik alert op de signalen van zijn Aanwezigheid en ben ik wakker genoeg om hem tegemoet te trekken?
Die ‘extra olie’ hebben wij allemaal al gekregen: de zalving van ons doopsel! Nu moeten we er alleen nog maar aan denken ze ook mee te nemen en te gebruiken!