Verbonden Léven

1Joh.3,7-15 (2/01/2022)

Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Zo iemand kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft.

Wij zijn het niet (meer) gewoon zo ‘rechtdoor zwart-wit’ te spreken: rechtvaardig-zondig / goed-kwaad / God-duivel / …
Persoonlijk denk ik ook niet dat het zo ‘simpel rechtlijnig’ ís. Loopt de grens tussen goed en kwaad niet continu als een uitermate verwarde draad dwars door ons eigen leven en hart? Wij beoordelen iets als ‘kwaad’, maar stellen verbijsterd vast dat anderen er goed mee zijn; of wij doen zelf iets ‘voor goed’ en moeten pijnlijk vaststellen dat er kwaad uit voortkomt; etc … in alle richtingen is er verwarring.
Hoe daar uit geraken? Hoe daar een leidraad doorheen vinden?
Johannes, apostel van de Liefde, reikt ons die leidraad aan: “Dit is wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.” Als we déze ‘draad’ volgen, kunnen we niet mis-leid worden! Dat betekent niet dat we geen fouten meer zouden kunnen maken!, maar in de liefde kunnen we fouten erkennen en corrigeren.
De liefde zoekt naar één-heid, tegen alle twee-heid (zwart-wit) in!

Evangelie van de dag