Verbonden Léven

Inleiding op de Eerste brief van Johannes

1 Joh.2,22-28(31/12/2021)

Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? Wie de Vader en de Zoon niet erkent, is de antichrist. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

De ‘antichrist’ is hij die zijn ‘roots’ verloochent. Kan het anders dan dat wie er weet van heeft dat hij het leven van G-d kreeg, maar dat loochent, dood is? Terwijl wie in de genade van die waarheid gaat staan ‘eeuwig’ leven zal ontvangen, leven in volheid.
Het is niet aan ons om te bepalen wie die ‘antichrist’ concreet zou zijn. Wij kunnen niet in andermans ziel kijken en zouden ons nogal eens mispakken. Laat ons maar bij onszelf blijven.
Staan we er wel eens bij stil wat voor een genade wij gekregen hebben in de Zalving bij ons Doopsel (en Vormsel; voor priesters onder ons ook de Wijding, enkelen misschien ook de Ziekenzalving)? Johannes herinnert er ons aan dat die Zalving zó krachtig is – ze ís G-ds Geest! – dat die altijd in ons is en ons leert de Vader en de Zoon te (h)erkennen. De Zalving met zijn Geest leert ons luisteren naar de sporen van dat volle leven.
Als wij dus op zoek willen naar dat leven in volheid, en niet zelf ‘antichrist’ willen worden, dan kunnen wij daarvoor te rade bij onze ‘roots’, de Zalving met G-ds Geest die woont in ons!

Evangelie van de dag